Συνέχεια στα Σεμινάρια Εκπροσώπων Ασθενών με «Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και Βιοηθική»

Με επιτυχία συνεχίστηκαν τα σεμινάρια του Α’ Κύκλου για τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα και τη Βιοηθική, στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος ενδυνάμωσης των Συλλόγων Ασθενών «Patient Hub Networking», το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου

Share
Σεμινάριο Συμπερίληψης της Nestle

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε παρακατω: website: patientshub.org email: patientshub@humane.gr address: Ευριπίδου 36, 1ος όροφος, Μοναστηράκι – Αθήνα

Share
Έναρξη σεμιναρίων Πολιτικών Υγείας  για εκπροσώπους ασθενών

  Η Κοσμήτωρ της Σχολής Δημόσιας Υγείας, Ελπίδα Πάβη, εγκαινίασε το 1ο σεμινάριο εκπαίδευσης εκπροσώπων Ασθενών με θέμα την «Δημόσια Υγεία», ενώ ο Νίκος Πολύζος, Καθηγ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στο

Share