';

Press Conference Area

Press Conference Area

PRESS CONFERENCE AREA

Ευέλικτα setup  που μπορούν να εξατομικευτούν με βάση τις ανάγκες και εταιρική ταυτότητα κάθε εκδήλωσης:

Συν. Τύπου, Γεν. Συνέλευση, με livestreaming και προσαρμογές σε φωτισμό, κλπ 

Share
Related posts