';

Η αποστολή μας

στον επανασχεδιασμό της Υγείας
Patients Hub...Co-working spaceCo-design Labseminarsnetworking

Συνεργατικός κόμβος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών

Το Patients Hub, είναι ο 1ος συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών στην Ελλάδα. Αποτελεί κόμβο δικτύωσης, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των Ενώσεων Ασθενών, των συνεργαζόμενων φορέων της Υγείας αλλά και κάθε πολίτη – χρήστη του συστήματος υγείας. Στεγάζεται σε ένα συνεργατικό χώρο ο οποίος φιλοξενεί δράσεις και ανάγκες εργασίας και εκδηλώσεων σε υβριδική μορφή των Συλλόγων ασθενών και φορέων στην Υγεία.

Η  συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού (Codesign) που βασίζεται στις αρχές του «design thinking» είναι η κεντρική υπηρεσία του Patients Hub  κατά την οποία οι ασθενείς συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έργου στην ψηφιακή Υγεία ως «Patient experts» σε διεπιστημονικές ομάδες.

Η υλοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης για τον αλφαβητισμό υγείας, την ψηφιακή εγγραμματοσύνη & στην ηγεσία ασθενών, γίνονται σε συνεργασία με πανεπιστήμια, εξειδικευμένους φορείς με τον συντονισμό της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος. Οι συνεργασίες και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ οργανισμών σε όλη την Ευρώπη αναπτύσονται μέσω της δικτύωσης και  καθημερινής φιλοξενίας των οργανισμών που αποτελούν το δίκτυο του Patients Hub.

Η  δημιουργία Patients Experts, patient advocates & patient representatives  αλλά και ενδυναμωμένων πολιτών που θα μπορούν να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους, αποτελούν την κύρια αποστολή του Patients Hub.